Aktualności

KrakOvi realizatorem programu polityki leczenia niepłodności dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnów.

Dnia 20.07.2022 r, podpisaliśmy umowę programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa.

Badanie kliniczne dla Pacjentek z PCOS oraz zdiagnozowanym hirsutyzmem

Wieloośrodkowe, prospektywne, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, randomizowane badanie kliniczne III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo LPRI-424 w leczeniu zespołu policystycznych jajników (PCOS).

W ramach udziału w badaniu Pacjentka otrzymuje bezpłatną opiekę najlepszych specjalistów w prywatnej klinice oraz bezpłatne leczenie preparatem w postaci tabletek.

KrakOvi realizatorem programu miejskiego w Krakowie

Dnia 22.04.2022 r, podpisaliśmy umowę na realizację Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla Mieszkańców Krakowa.

Pierwsze w Polsce dziecko urodzone dzięki metodzie IVA

Dnia 24.04.2018 r, w Krakowskim Szpitalu im. L. Rydygiera, dzięki zastosowaniu metody IVA urodził się pierwszy chłopczyk. Serdecznie gratulujemy Rodzicom!

Nawiązanie współpracy z kolegami z Niemiec

Bardzo owocne spotkanie i „burza mózgów” na Uniwersytecie  Shlezwig – Holstein w Lubece, z kierownikiem Kliniki Medycyny Rozrodu prof. Georgem Gressingerem. Będziemy wspólnie wprowadzać technikę jednoetapowej IVA w Polsce i Niemczech.

Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Szczecinie

Nad zalewem w Szczecinie dr Jakub Wyroba zaznajomił kolegów z woj. Zachodniopomorskiego z tematem In Vitro Activation.

Pierwsze wyniki ogłoszone w trakcie konferencji w Warszawie

Pierwsze wyniki w Polsce, wygłoszone przez dr n. med Jakuba Wyrobę na Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka.

Pierwsze zabiegi IVA w Krakowie

Wspólnie z naszym konsultantem wojewódzkim, panem prof. Robertem Jachem oraz zespołem specjalistów z Japonii przeprowadziliśmy 3 pierwsze zabiegi IVA w Polsce. Zarówno Mój Zespół, jak i nasze drogie pacjentki nie możemy się doczekać na pierwsze rezultaty.

Dziękujemy całemu zespołowi z Japonii za cenne techniczne uwagi i ciągły nadzór nad przebiegiem zabiegów.

Zespół doktora K. Kawamury już w Krakowie

Dr Kawamura w trakcie Konferencji „Droga do Macierzyństwa” wygłosił wykład na temat najnowszych sposobów aktywacji jajnika.

Na kolacji dołączył cały zespół czyli (od lewej): dr Kazuhiro Kawamura; dr Yuta Kawagoe; dr Nobuhito Yoshioka; dr Jakub Wyroba

Spotkanie z prof. Aaronem Hsueh

Pierwsze spotkanie z prof. Aaronem Hsueh w Pradze, w trakcie konferencji ExceMed, 23. 04. 2016 r.

W trakcie tego nieoficjalnego spotkania ustaliliśmy najważniejsze punkty przeprowadzenia pierwszego zabiegu w Polsce.

IVA w Europie

Pierwsze doniesienia w Europie na temat In Vitro Activation w trakcie kongresu IVI w Alicante. Kwiecień, 2015 r.

Pierwszy na świecie  chłopczyk urodzony dzięki metodzie IVA

Gratulujemy szczęśliwym rodzicom!