Programy adopcji zarodka

Adopcja Zarodka

Czasami długa podróż pary poprzez różne formy terapii nie kończy się urodzeniem dziecka. Dla takich pacjentów jedną ze skutecznych alternatyw jest prenatalna adopcja zarodka, podarowanego przez inną parę. W naszym odczuciu podarowanie zarodka jest największym darem jaki można otrzymać od rodziców, którzy już cieszą się własnym maluszkiem.

Pierwszy etap

Po lekarskiej konsultacji, ocenie dotychczasowego leczenia i orzeczeniu o ostanie zdrowia para jest kwalifikowana do rozpoczęcia procedury adopcji zarodka. Rolą lekarza jest także udzielenie wyczerpujących informacji dotyczących każdego z etapów adopcji zarodka.

Drugi etap

Na tym etapie uzupełniane są karty biorców zarodka, które zawierają informacje na temat: wzrostu, wagi, budowy ciała, karnacji, koloru włosów, koloru oczu i pochodzenia etnicznego. Niezbędną informacją, która jest konieczna do wybrania zarodka to grupa krwi przyszłych rodziców.
Na podstawie karty biorców i grup krwi następuje indywidualny dobór zarodka.

Trzeci etap

Po akceptacji zaproponowanego zarodka, rozpoczynamy przygotowanie do embriotransferu adoptowanego zarodka. Przeniesienie zarodka może się odbywać w cyklu naturalnym lub wspomagany lekami w postaci tabletek lub specjalnych naklejek zawierających naturalnie występujące Estrogeny i Progesteron. W trakcie przygotowywania endometrium niezbędna jest ocena ultrasonograficzna przyrostu endometrium zwykle w okolicach 10 do 14 dnia cyklu. Ta terapia ma na celu zagwarantowanie optymalnych warunków w obrębie jamy macicy do przyjęcia adoptowanego zarodka.

Czwarty etap

Embriotransfer zarodka jest zabiegim bezbolesnym, wykonywany jest pod kontrolą USG przezbrzusznego i trwa do 10 minut. Będzie pani proszona o przybycie z pełnym pęcherzem moczowym celem ułatwienia wykonania zabiegu. Przeniesienie zarodka można będzie śledzić na specjalnie przygotowanym monitorze. Moment przeniesienia zarodka jest bardzo emocjonującą chwilą, można poprosić o możliwość uczestnictwa pani partnera w zabiegu – a my w dołożymy wszelkich starań aby tą chwilę mogli państwo spędzić razem. Po embriotransferze można opuścić ośrodek i powrócić do swojego normalnego trybu życia

Piąty etap

Przez okres co najmniej kilkunastu dni będzie pani kontynuowała przyjmowanie leków. W 11 dobie po zabiegu zalecamy wykonanie badania b-hCG z krwi (test ciążowy) i bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z lekarzem prowadzącym lub paniami położnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności w Polsce do programu Prenatalnej Adopcji Zarodka można przystąpić tylko w sytuacji gdy pacjentka pozostaje:

a) w związku małżeńskim

b) we wspólnym pożyciu
– po złożeniu przez mężczyznę oświadczenia, które ważne jest przez okres 14 miesięcy.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001087/U/D20151087Lj.pdf