Poufność danych i ochrona prywatności osób odwiedzających serwis znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.krakovi.med.pl/ jest dla nas szczególnie ważna. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa ustanowiliśmy politykę prywatności, która opisuje zasady zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych i informacji otrzymywanych od osób odwiedzających naszą witrynę. 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I ZASADACH PRZETWARZANIA

Administrator Danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest KrakOVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Krakowie, adres ul. L.Wyczółkowskiego 14/6, 30 – 118 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824636, NIP: 6772443031, zwana dalej „KrakOVI”.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych, KrakOVI Sp. z o.o. sp. k. ul. L.Wyczółkowskiego 14/6, 30 – 118 Kraków
 • przez e-mail: iod@krakovi.med.pl

Zbieranie danych osobowych i cel ich przetwarzania

Zbieramy dane osób odwiedzających serwis internetowy zgodnie z zasadami określonymi w RODO, tj. wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika serwisu. 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej;

Wykorzystywanie cookies (ciasteczek)

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z obsługa tzw. „cookies” zawarte są w dokumencie „Pliki cookies” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu); 

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, dostawcy usługi hostingu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Twoje prawa:

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych do innego Administratora, 
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić spełnienia wskazanych wyżej uprawnień. Odmowa uwzględnienia żądania, następuje po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator/adres: KrakOVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Krakowie, ul. L.Wyczółkowskiego 14/6, 30 – 118 Kraków

e mail: iod@krakovi.med.pl

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.  

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Korzystamy z wielu popularnych usług i technologii, oferowanych przez zewnętrzne podmioty, jak np. Meta (Facebook, Instagram), Youtube, Microsoft, Google, itp. Firmy te mają siedziby poza EOG, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. 
 2. Z uwagi na wprowadzenie przez RODO ograniczeń w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, z uwagi na niestosowanie tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. 
 3. Zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — (por. strona Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl), które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, stąd korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. 

Wtyczki mediów społecznościowych

Na stronie Serwisu wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Youtube w ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.

Szczegółowe informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć pod poniższymi linkami:

Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w naszym Serwisie bezpośrednio do Twojego profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny

Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

KrakOVI zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. 

Pliki Cookies 

 1. KrakOVI realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies” czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. 
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych takich jak na przykład: 
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej (sprawne działanie witryny w celu umożliwienia łatwiejszego korzystania korzystać z funkcji na niej dostępnych, poprzez przykładowo zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie)
 • tworzenie statystyk —(wykorzystywanie do analizy sposobu  jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, w tym liczby odwiedzin, długości odwiedzin, zainteresowania treściami, itp., co pozwala na ulepszanie strony internetowej i dostosowywanie jej działanie do preferencji użytkowników). 
 • utrzymanie stanu sesji —(umożliwienie podtrzymanie sesji, co oznacza, że po przejściu na inną podstronę nie jest konieczne każdorazowe podawanie ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej)
 • zapewnianie bezpieczeństwa —(wykorzystywanie w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta) 
 • korzystanie z funkcji społecznościowych (umożliwienie, za pomocą tzw. pixelu Facebooka polubienia naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny) 
 • stan sesji (zapisywane informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, co umożliwia identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach oraz pomaga ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron) 
 1. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej jesteś informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie akceptujesz stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany przez Ciebie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, abyś był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.