Nieinwazyjne testy prenatalne (NIPT)

Nieinwazyjne testy prenatalne
(non-invasive prenatal test – NIPT)

W osoczu krwi każdego człowieka krąży pozakomórkowe DNA uwolnione z degenerujących się komórek ciała. Krew kobiety w ciąży dodatkowo zawiera DNA pochodzące z komórek trofoblastu łożyska. Stanowi ono do 10% całej puli pozakomórkowego DNA (cfDNA) w jej krwioobiegu. Ocena tego materiału, czyli płodowej frakcji cfDNA, w pobranej od pacjentki próbce krwi jest zazwyczaj reprezentatywna dla genomu płodu, co jest podstawą nieinwazyjnych testów prenatalnych (NIPT).

zplodnienie-in-vitro

W zależności od producenta NIPT z nawet ponad 99 procentową czułością określa ryzyko wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomalnych tj. trisomii chromosomów 21, 18 i 13 (zespołów Downa, Edwardsa i Pataua). Oznacza to, że w ponad 99 procentach przypadków płodów obciążonych chorobą genetyczną test wskaże wysokie ryzyko choroby przy relatywnie niskim odsetku wyników fałszywie pozytywnych (FPR). Najniższy FPR, czyli odsetek wyników wskazujących chorobę u faktycznie zdrowego płodu, dotyczy zespołu Downa – najczęstszej z trisomiii. Co więcej, NIPT w ciąży pojedynczej z dużą czułością określa ryzyko aneuploidii (nieprawidłowej liczby) chromosomów płciowych – w tym zespołu Turnera. Zakres większości z oferowanych na rynku testów dodatkowo sprawdza ryzyko zespołu DiGeorge’a – najczęstszej z mikrodelecji.

NIPT jest testem przesiewowym, nie diagnostycznym.

Stwierdzenie wysokiego ryzyka choroby w przeprowadzonym teście nie stanowi diagnozy, a jest wskazaniem do wykonania amniopunkcji lub biopsji kosmówki, które pozwalają postawić ostateczne rozpoznanie.

Zastosowanie

W Polsce badanie genetyczne na wolnym płodowym DNA jest zalecane u pacjentek, u których przeprowadzony pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży test podwójny (USG + badania biochemiczne) wykazał pośrednie ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych, tj. pomiędzy 1:300 a 1:1000. Z uwagi na nieinwazyjny charakter oraz brak zależności od wieku pacjentki, NIPT znajdują szersze zastosowanie przy szacowaniu ryzyka choroby genetycznej u płodu w przypadku:

 • gdy test podwójny wykaże wysokie ryzyko choroby, jako uzupełnienie diagnostyki przed podjęciem decyzji o wykonaniu badania inwazyjnego;

 • gdy test podwójny wykaże niskie ryzyko aberracji, jednak pacjentka pragnie skorzystać z bardziej czułej metody diagnostycznej;

 • braku możliwości oceny ryzyka w teście podwójnym w sytuacji zgłoszenia się pacjentki do lekarza po 14 tygodniu ciąży;

 • obecności przeciwwskazań do wykonania badania inwazyjnego;

 • chęci lub konieczności określania płci lub grupy krwi dziecka.

Rozważając wykonanie testu na wolnym płodowym DNA lub czytając jego wynik należy pamiętać, że służy on ocenie ryzyka urodzenia dziecka z konkretnym, wymienionym wcześniej zespołem genetycznym.

NIPT nie szacuje ryzyka dla chorób dziedzicznych i monogenowych będących konsekwencją uszkodzenia genu na mniejszym obszarze, nie wskazuje na podwyższone ryzyko chorób wielogenowych i wieloczynnikowych.

W końcu NIPT nie pokazuje wad strukturalnych u płodu, dlatego, pomimo większej czułości w wykrywaniu aberracji chromosomalnych, nie zastępuje badania USG pierwszego trymestru.

W zależności od testu czas oczekiwania na wynik wynosi do 5-10 dni.

Podobnie jak każde badanie test cfDNA ma pewne ograniczenia:
 • nie może być stosowany przed 10 tygodniem ciąży;
 • z uwagi na to, że badanym elementem jest DNA “obce” dla zdrowego, matczynego materiału genetycznego, nie jest możliwe przeprowadzenie testu w sytuacji choroby nowotworowej, po przeszczepie szpiku kostnego lub narządu, niedawnej transfuzji krwi czy terapii komórkami macierzystymi od innej osoby;
 • nie jest możliwy w przypadku ciąży trojaczej i z większą liczbą płodów;
 • nie jest możliwy w przypadku obumarcia jednego z płodów;
 • nie wykaże choroby płodu w formie mozaikowej, gdy wada genetyczna nie występuje w komórkach łożyska;
 • może okazać się, że testu nie uda się wykonać, niekiedy bywa konieczne powtórzenie analizy lub ponowne pobranie krwi pacjentki, co wydłuża czas oczekiwania na wynik.