In Vitro Activation (IVA)

Nowatorska metoda leczenia niepłodności

In Vitro Activation (IVA) to zabieg dający szansę na posiadanie własnego potomstwa pacjentkom z rozpoznanym przedwczesnym wygasaniem czynności jajników. Jesteśmy pierwszą w Europie placówką, która dołączyła do międzynarodowej grupy klinik rozwijających tę metodę leczenia. Pionierami tej metody są dr Kazuhiro Kawamura – dyrektor w Centrum Rozrodu i Płodności Uniwersytetu St. Marianna w Kawasaki, w Japonii oraz Prof. Aaron Hsueh z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych.

Z punktu widzenia lekarza

dr n. med. Jakub Wyroba Dyrektor medyczny KrakOvi
Quote

Zabieg skierowany jest dla kobiet ze zdiagnozowanym przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników (POI – Primary Ovarian Insufficiency). Jajniki takiej pacjentki nadal zawierają niedojrzałe pęcherzyki z komórkami jajowymi. Procedura IVA umożliwia odblokowanie „uśpionych” pęcherzyków związkowych, aktywację ich wzrostu i uzyskanie dojrzałych komórek jajowych, dając tym samym pacjentce, szansę na posiadanie własnego potomstwa.

Przy dotychczasowym stanie wiedzy i standardowym postępowaniu, posiadanie potomstwa u kobiet z przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników jest możliwe jedynie z wykorzystaniem komórek jajowych od innej kobiety tzw. dawczyni lub w ramach adopcji. Natomiast dzięki metodzie IVA jest możliwe uzyskanie ciąży i urodzenie dziecka z wykorzystaniem własnej komórki jajowej.

Udział w procedurze In Vitro Activation (IVA)

Wstępem do udziału w procedurze są konsultacje i badania lekarskie, dopuszczające m.in. do zabiegów laparoskopii. W trakcie leczenia pacjentka jest poddawana zabiegowi laparoskopowemu, podczas którego zostaje pobrany niewielki fragment nieczynnego jajnika. Kolejnym etapem jest potwierdzenie obecności nieaktywnych pęcherzyków w jajniku, oraz wykonanie ich biochemicznej i mechanicznej aktywacji. Następnie wykonywana jest kolejna laparoskopia, w której wszczepiane są zaktywowane fragmenty kory jajnika.

W grudniu 2013 roku przyszło na świat pierwsze dziecko, dzięki procedurze IVA, a kolejne dzieci urodziły się w latach 2014 – 2015. Jak dotąd IVA jest dedykowana pacjentkom z POI. W pierwszych badaniach dotyczących IVA wykazano, że pęcherzyki związkowe są obecne u 50% kobiet z POI, a u 60% z nich możliwa jest ich aktywacja do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Szansa na ciążę zależy również od wieku pacjentki, ponieważ starsze kobiety w sposób naturalny mają mniejsze szanse na powodzenie leczenia.

Warunki przystąpienia do programu Aktywacji Jajnika (IVA)
  • Wiek do 40 roku życia*
  • FSH >35
  • Brak miesiączki od co najmniej 4 miesięcy
  • Obecność tkanki jajnikowej w badaniu USG-TV
  • Prawidłowy kariotyp

 

* zabieg może być przeprowadzony u starszych pacjentek ale wymaga indywidualnej oceny przez lekarza
Przebieg In Vitro Activation (IVA)

ZABIEG JEDNOETAPOWY Z AKTYWACJĄ MECHANICZNĄ

IVA – jednoetapowa

Krok pierwszy
Po lekarskiej konsultacji, ocenie dotychczasowego leczenia i orzeczeniu o ostanie zdrowia para jest kwalifikowana do rozpoczęcia procedury IVA. Rolą lekarza jest także udzielenie wyczerpujących informacji dotyczących każdego z etapów aktywacji jajnika.

Krok drugi
Zostanie wykonany jeden zabieg laparoskopowy w trakcie którego zostanie pobrany fragment jajnika o powierzchni ok. 1 cm.
Natychmiastowo po pobraniu fragment będzie mechanicznie (pofragmentowanie) aktywowany (uwrażliwiany na FSH) a następnie przeszczepiony. Opis przygotowania i przebiegu laparoskopii znajdziecie państwo w dziale Laparoskopia

Krok trzeci
W tym etapie przez indywidualnie dobrany okres zostanie włączona terapia gonadotropinami (FSH) w postaci zastrzyków. Dodatkowo będzie pani przyjmowała wspomagające leki doustne. Farmakoterapia rozpoczyna się tuż po zabiegu operacyjnym i może trwać do 6 miesięcy. W tym okresie u około połowy pacjentek obserwujemy przyrost pęcherzyków z dojrzałymi komórkami jajowymi. Przez cały okres terapii pozostajemy w ciągłym kontakcie z leczoną parą.

Nagłówek

ZABIEG DWUETAPOWY Z UŻYCIEM CZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH

IVA – dwuetapowa

Krok pierwszy
Po lekarskiej konsultacji, ocenie dotychczasowego leczenia i orzeczeniu o ostanie zdrowia para jest kwalifikowana do rozpoczęcia procedury IVA. Rolą lekarza jest także udzielenie wyczerpujących informacji dotyczących każdego z etapów aktywacji jajnika.

Krok drugi
Zostanie wykonany pierwszy zabieg laparoskopowy w trakcie którego zostanie pobrany fragment jajnika o powierzchni ok 1 cm – Opis przygotowania i przebiegu laparoskopii znajdziecie państwo w dziale Laparoskopia

Krok trzeci
W trakcie kolejnych 48 godzin fragment jajnika będzie mechanicznie (pofragmentowanie) oraz biochemicznie (PTEN- inhibitor / PI3K-stymulator) aktywowany (uwrażliwiany na FSH).

Krok czwarty
Po 48 godzinach zostanie wykonana druga laparoskopia, w trakcie której zostaną przeszczepione pobrane wcześniej i zaktywowane fragmenty jajnika.

Krok piąty
W tym etapie przez indywidualnie dobrany okres zostanie włączona terapia gonadotropinami (FSH) w postaci zastrzyków. Dodatkowo będzie pani przyjmowała wspomagające leki doustne. Farmakoterapia rozpoczyna się tuż po zabiegu operacyjnym i może trwać do 6 miesięcy. W tym okresie u około połowy pacjentek obserwujemy przyrost pęcherzyków z dojrzałymi komórkami jajowymi. Przez cały okres terapii pozostajemy w ciągłym kontakcie z leczoną parą.