Otwarta komunikacja, wsparcie, kompleksowość, indywidualny plan leczenia oraz holistyczne podejście to zasady na których opieramy współpracę z Pacjentami wybierającymi leczenie w Małopolskim Instytucie Diagnostyki i Leczenia Niepłodności KrakOvi.

Zainteresowanie diagnostyką i leczeniem w naszej klinice rośnie z miesiąca na miesiąc co bardzo nas cieszy i dodaje ogromnej motywacji do dalszego rozwoju. Dzięki naszej rzetelnej pracy, wprowadzeniu innowacyjnych procedur, wykwalifikowanemu zespołowi możemy liczyć na zaufanie ze strony naszych Pacjentów.

Nasi Pacjenci mogą korzystać z pakietu specjalistycznych konsultacji i zabiegów przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi Pacjenta oraz restrykcyjnych procedur medycznych.

Zespół naszych ekspertów tworzą lekarze ginekolodzy ze specjalizacją w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz ginekologii i położnictwa, genetycy, urolodzy, androlodzy, diabetolodzy, anestezjolodzy, psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci. Do każdej pary podchodzimy w sposób indywidualny, dostosowując diagnostykę i leczenie do aktualnych potrzeb.

Nasi lekarze podczas wieloletniej pracy w diagnostyce i leczeniu niepłodności wypracowali własne, autorskie programy leczenia i rozwiązania, które prowadzą naszych Pacjentów do bycia szczęśliwymi rodzicami.

zplodnienie-in-vitro

Wdrażamy nowatorskie procedury, prowadzimy badania kliniczne i projekty naukowe, których celem jest rozwój diagnostyki, rozwój wiedzy, rozwój postępowania i rozwój leczenia w medycynie wspomaganego rozrodu. Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych sympozjach i zjazdach naukowych. Nasi lekarze są prelegentami na prestiżowych międzynarodowych konferencjach w ramach których prowadzą wykłady i przedstawiają własne doświadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

W dzisiejszych czasach z powodzeniem możemy leczyć wiele chorób za pomocą nowoczesnych leków i środków medycznych, jednak mimo to wciąż istnieją choroby, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Ze względu na to na całym świecie przeprowadza się badania kliniczne, w których uczestniczą miliony pacjentów rocznie, zainteresowanych nowatorskim leczeniem.

Jaka jest najważniejsza zasada przyświecająca badaniom klinicznym? Prawo, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki i społeczeństwa. Bezpieczeństwo pacjenta i zabezpieczenie jego praw jest najważniejsze w prowadzeniu wszelkiego rodzaju badań klinicznych. Są one prowadzone zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice (w skrócie GCP), czyli Dobrej Praktyki Klinicznej.

Każdy protokół badania musi być zatwierdzony przez odpowiednią Komisję Bioetyczną, która analizuje bardzo różnorodne aspekty – od spraw ubezpieczeniowych, przez jakość ośrodków i wstępne bezpieczeństwo produktu farmaceutycznego.

Badania kliniczne prowadzone są w czterech fazach.

Każda faza musi zakończyć się wynikiem pozytywnym, aby można było przejść do kolejnej.

W pierwszej kolejności wstępnie oceniane jest bezpieczeństwo badanej substancji. W grupie kilkudziesięciu zdrowych ochotników bada się jej metabolizm, wchłanianie, wydalanie, ewentualną toksyczność oraz interakcje z innymi przyjmowanymi substancjami (pokarmami, lekami). Po zakończeniu tego etapu możliwe jest określenie dawkowania badanej substancji.

Na tym etapie badań określa się, czy lek działa w określonej grupie chorych oraz czy jest dla nich bezpieczny. Ocenia się też związek pomiędzy dawką a efektem działania substancji, co skutkuje ustaleniem dawki stosowanej w kolejnych fazach badań. Cały czas również oceniana jest skuteczność oraz bezpieczeństwo badanego leku. Szczegółowej ocenie w II Fazie podlegają dane dotyczące wchłaniania, metabolizmu i wydalania leku w zależności od płci i wieku. Na tym etapie badań dochodzi do porównywania działania nowego leku oraz placebo, lub leku stosowanego w leczeniu danej choroby. Grupa biorąca udział w tym badaniu jest dobrana losowo i obejmuje kilkuset ochotników – w tym przypadków pacjentów, chorujących na daną chorobę.

Kolejna trzecia faza badań klinicznych ma na celu ostateczne potwierdzenie skuteczności badanej substancji w leczeniu danej choroby. Etap ten obejmuje badania związku pomiędzy bezpieczeństwem leku a jego skutecznością podczas krótkotrwałego oraz długotrwałego stosowania. W badaniach bierze udział grupa dochodząca do kilku tysięcy chorych, a czas ich trwania wynosi od roku do kilku lat. Podobnie jak w fazie II stosowane są tutaj metody podwójnej ślepej próby oraz losowego doboru pacjentów.

Po pozytywnym zakończeniu III fazy badań lek może zostać zarejestrowany i wprowadzony do obrotu.

Ostatnia faza badań klinicznych dotyczy leków zarejestrowanych i wprowadzonych do obrotu, czyli dostępnych w sprzedaży. Etap ten ma na celu określenie, czy lek jest bezpieczny we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla wszystkich grup chorych. W tej fazie dodatkowo też weryfikowane są wyniki uzyskane w poprzednich etapach. W ramach IV fazy badane są również na przykład nowe wskazania dla zarejestrowanego już leku

Jakie korzyści można uzyskać biorąc udział w badaniach klinicznych:
 • możliwość dostępu do nowych, innowacyjnych terapii, które nie są jeszcze ogólnie dostępne w ośrodkach publicznych
 • dostęp do leczenia w prywatnych ośrodkach specjalizujących się w prowadzeniu badań klinicznych i charakteryzujących się wyższym komfortem leczenia
 • uczestnicy badań klinicznych przyczyniają się do wprowadzenia na rynek nowych leków ratujących życie i poprawiających jego jakość dla innych chorych
 • regularne kontrole lekarskie w trakcie wizyt, wykonywanie dodatkowych badań laboratoryjnych i obrazowych zgodnie z regułami protokołu badania

W naszym ośrodku badaniami klinicznymi zajmuje się doświadczony personel w którego skład wchodzą lekarze ginekolodzy ze specjalizacją w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, koordynatorzy badań klinicznych oraz zespół pielęgniarek i położnych. Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu badawczego posiadają certyfikaty GCP. Badania kliniczne przeprowadzane w KrakOvi, prowadzone są z poszanowaniem praw i godności pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzania badań klinicznych.

Zakończone badania kliniczne

Aktualne badania kliniczne:

Badanie kliniczne dla Pacjentek z PCOS oraz zdiagnozowanym hirsutyzmem

Wieloośrodkowe, prospektywne, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, randomizowane badanie kliniczne III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo LPRI-424 w leczeniu zespołu policystycznych jajników (PCOS)

W ramach udziału w badaniu Pacjentka otrzymuje bezpłatną opiekę najlepszych specjalistów w prywatnej klinice oraz bezpłatne leczenie preparatem w postaci tabletek.

W badaniu mogą wziąć udział pacjentki:

– miesiączkujące od co najmniej dwóch lat u których zdiagnozowano PCOS oraz hirsutyzm i skąpe lub rzadkie miesiączkowanie lub policystyczne jajniki, w wieku 14-40 lat włącznie w momencie włączenia, które nie planują zajść w ciążę.

W ramach badania dla Pacjenta przewidziane są:
 • wizyta kwalifikacyjna
 • opieka medyczna związana z badaniem,
 • wizyty kontrolne, oceniające skuteczność leczenia,
 • lekarz prowadzący – ginekolog ze specjalizacją w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • panel badań diagnostycznych i kontrolnych,
 • 9 miesięcy leczenia,
 • kalendarz i godziny wizyt dostosowany do Pacjentki,
 • lekarz prowadzący – ginekolog ze specjalizacją w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • opieka koordynatora badania

Planowany czas trwania badania:

Pierwsza wizyta pierwszej uczestniczki – wrzesień 2021 (planowana)

Ostatnia wizyta ostatniej uczestniczki – marzec 2023 (planowana)