OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

2023-12-15

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji – uprzejmie informujemy, że w 2024 roku  KrakOvi Spółka z o. o. spółka komandytowa będzie prowadziła szkolenia na rok 2024.

W 2024 roku szkolenia planowane są na III kwartał.

  1. Szczegółowy program szkolenia wstępnego dla Lekarzy.
  2. Szczegółowy program szkolenia ustawicznego dla Lekarzy.
  3. Szczegółowy program szkolenia wstępnego dla embriologów i diagnostów laboratoryjnych.
  4. Szczegółowy program szkolenia ustawicznego dla embriologów i diagnostów laboratoryjnych.
  5. Szczegółowy program szkolenia wstępnego dla Pielęgniarek i Położnych.