PGT-M – diagnostyka chorób jednogenowych

PGT-M

PGT-M to test genetyczny, który został zaprojektowany, żeby zminimalizować szansę na przekazanie konkretnej choroby swojemu potomstwu. Osoby, które są nosicielami wadliwego genu mają zwiększone ryzyko przekazania go na potomstwo. Badanie to daje możliwość przebadania zarodków pod kątem mutacji jednogenowych.

 

Dla kogo?

Jeżeli Ty lub Twój partner macie stwierdzoną chorobę autosomalną dominującą, jak np.:
 • choroba Huntingtona
 • rodzinna hipercholesterolemia
 • polipowatość jelita grubego,
 • zespół Marfana
 • stwardnienie guzowate
 • nerwiakowłókniakowatość (neurofibromatoza)
 • achondroplazja
Jesteś nosicielem choroby sprzężonej z chromosomem X, jak np.
 • dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 • choroba Menkesa
 • adrenoleukodystrofia
 • zespół Alporta
 • zespół niewrażliwości na androgeny
 • zespół Bartha
 • dystrofia mięśniowa Beckera
 • choroba Charcota-Mariego-Tootha
Ty i Twój partner jesteście nosicielami tej samej choroby autosomalnej recesywnej
 • albinizm
 • alkaptonuria
 • anemia sierpowata
 • fenyloketonuria
 • galaktozemia
 • mukowiscydoza
 • płód arlekin
 • rdzeniowy zanik mięśni
Ty lub Twój partner macie mutację związaną z dziedzicznym zespołem nowotworowym (np. BRCA1 i 2)

Wcześniejsza ciąża lub urodzenie dziecka z jednym z zaburzeń genetycznych

Testy PGT-M są tworzone indywidualnie dla każdej pary. Badanie to można wykonać dla prawie każdego zaburzenia pojedynczego genu, o ile zidentyfikowana została określona mutacja i odpowiedni członkowie rodziny są dostępni do przygotowania takiego testu.

Jak przebiega proces leczenia z zastosowaniem diagnostyki preimplantacyjnej?

1. Wywiad medyczny z daną parą przeprowadzony przez naszych specjalistów
2. Konsultacja genetyka
3. Przygotowanie indywidualnego planu diagnostyki
4. Procedura in vitro
5. Biopsja zarodków – doświadczony embriolog to w 5 lub 6 dniu hodowli pobiera fragment trofoektodermy blastocysty
6. Zabezpieczenie i przygotowanie pobranego fragmentu zarodka poprzez umieszczenie go w specjalnej probówce z płynem konserwującym
7. Zarodki, które zostały poddane badaniu zostają następnie zamrożone
8. Wysłanie materiału biologicznego, drogą lotniczą, do współpracującego z nami laboratorium Bioarray (Alicante / Hiszpania)
9. Otrzymanie wyników w postaci raportu genetycznego
10. Podjęcie decyzji przez lekarza wraz z embriologiem, które z prawidłowych genetycznie zarodków mogą być przeznaczone do transferu
11. Transfer zdrowego zarodka

KrakOvi

Dlaczego badanie PGT-A warto zrobić z KrakOvi?

Współpracujemy z Bioarray, przodującym hiszpańskim laboratorium diagnostyczno-badawczym założonym w Alicante. Bioarray od wielu lat specjalizuje się w analizie genetycznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w biologii molekularnej, głównie CGH i NGS, stosowanych zarówno do celów klinicznych, jak i badawczych.
Sekwencjonowanie nowej generacji w Bioarray jest wspierane przez wysoce doświadczony zespół informatyków, istotny obszar analizy genetycznej i kluczowy aspekt w PGT-M.