Certyfikaty kliniki – ISO, PTMiR i ESHRE

 

Przyznanie certyfikatu to  potwierdzenie aktualnej jakości usług, ale również dodatkowa motywacja do pracy i stałego rozwoju. Okresowo KrakOvi podlegać będzie kontroli ze strony jednostki certyfikującej co pozwoli utrzymywać najwyższą jakość świadczonych usług.

CERTYFIKAT JAKOŚCI

Certyfikat ISO 9001:2015

Wszystkie nasze urządzenia, podobnie jak procedury medyczne oraz biotechnologiczne objęte są stałą, niezależną Kontrolą Jakości.

Małopolski Instytut Diagnostyki i Leczenia Niepłodności KrakOvi posiada Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny rozrodu, ginekologii, urologii, andrologii, położnictwa i endokrynologii w tym zastosowanie technik wspomaganego rozrodu w Laboratorium Andrologicznym oraz LaboratoriumIVF.

Audyt przeprowadzony w KrakOvi potwierdził wysoką jakość usług świadczonych w klinice i praktyczne stosowanie procedur objętych powyższym certyfikatem.

Certyfikat został wydany przez firmę z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, znaną z rzetelności oceny: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 

Przyznanie certyfikatu to  potwierdzenie aktualnej jakości usług, ale również dodatkowa motywacja do pracy i stałego rozwoju. Okresowo KrakOvi podlegać będzie kontroli ze strony jednostki certyfikującej co pozwoli utrzymywać najwyższą jakość świadczonych usług.

DZIAŁAMY W OPARCIU O POZWOLENIE MINISTERSTWA ZDROWIA

Kontrola jakości

Nasza Klinika celująco przeszła kontrolę z Ministerstwa Zdrowia.

Sprawdzano dostosowanie kliniki do wykonywanych procedur, postępowanie w procedurach zabiegowych, uprawnienia i kompetencje personelu, standardy kliniczne. Oceniono jakość pracy, stosowane materiały medyczne oraz przeglądy techniczne urządzeń.

Działamy w oparciu o Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie działalności jako Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji oraz jako Bank Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Uzyskanie pozwolenia potwierdza pełne dostosowanie  do wymogów Ustawy o Leczeniu Niepłodności zarówno w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności z wykorzystaniem zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu, polegających na pobieraniu, przetwarzaniu i stosowaniu komórek rozrodczych i zarodków jak i przechowywaniu ich w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

 

 

 

CERTYFIKAT PTMRiE

KrakOvi członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii

Jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz stosujemy rekomendacje oraz zalecenia PTMRiE w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności oraz postępowania z niepłodną parą. Stosowane przez nas standardy diagnostyki i leczenia są zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE)

 

 

 

 

European Society of Human Reproduction and Embryology

Europejskie Towarzystwo 

Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE)

Małopolski Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności KrakOvi w zakresie swojej działalności diagnostyki i leczenia niepłodności podejmuje współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami oraz instytucjami. ESHRE jest największym europejskim towarzystwem naukowym zrzeszającym specjalistów z obszaru medycyny rozrodu. Jednym z głównych celów ESHRE jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych medycznych pochodzących z krajów europejskich i, na tej podstawie, opracowywanie rekomendacji oraz zaleceń dotyczących medycznie wspomaganej prokreacji, stanowiących wytyczne dla wszystkich krajów członkowskich UE.