Z dumą informujemy, że Klinika KrakOvi Małopolski Instytut Diagnostyki i Leczenia Niepłodności już kolejny raz została jednym z realizatorów Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców Krakowa.

to już oficjalne wyniki gminnego konkursu w 2023 roku

Już od 01.06.2023 od godziny 08:00 rozpocznie się nabór wniosków do Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa.

Zapraszamy  wszystkie zainteresowane Pary do wcześniejszego kontaktu z nami

pod numerem telefonu 12 398 44 31

 

zgłoszenia do gminnego programu dofinansowania do leczenia niepłodności

W ramach Programu, każda para może skorzystać z jednej zindywidualizowanej, uzależnionej od sytuacji klinicznej procedury wspomaganego rozrodu: 

 • procedura zapłodnienia pozaustrojowego w dawstwie partnerskim lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), 
 • procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni, 
 • procedura adopcji zarodka. 

 

Dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach Programu stanowi:

 • kwota 5.000,00 zł – w przypadku zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie,
 • kwota 2.500,00 zł – w przypadku procedury adopcji zarodka.

O kwalifikacji do Programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.

Kryteria przystąpienia do Programu:

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
  • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
  • są mieszkańcami Krakowa;
  • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.
Kryteria wykluczenia z Programu:

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Wniosek o objęcie dofinansowaniem w ramach programu dostępny jest poniżej:

Wniosek o udział w programie

kliknij i pobierz 

 

Informacje o programie znajdziecie Państwo w dokumencie:

Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa