KrakOvi Małopolski Instytut Diagnostyki i Leczenia Niepłodności jest realizatorem

GMINNEGO PROGRAMU LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

finansowanego przez Miasto Kraków

Zapraszamy wszystkie chętne pary, spełniające kryteria programu na wizytę kwalifikacyjną. Wysokość dofinansowania to 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego lub 2500 zł do procedury adopcji zarodka.

Leczenie niepłodności dotyka coraz większą liczbę par. Proces diagnostyki i leczenia niepłodności jest nie tylko długi i trudny, lecz niestety również bardzo kosztowny.

Zapraszamy do  zapoznania się z ogólnymi informacjami o programie, zasadami kwalifikacji do udziału w programie oraz rodzajami procedur, które mogą zostać dofinansowane.

W ramach Programu przewidziano jednokrotne dofinansowanie do jednej z następujących procedur:

1. Procedura zapłodnienia pozaustrojowa w ramach dawstwa partnerskiego lub niepartnerskiego – maksymalne dofinansowanie 5000 zł
2. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych anonimowej dawczyni – maksymalne dofinansowanie 5000 zł
3. Procedura adopcji zarodka – maksymalne dofinansowanie- 2500 zł

Kryteria kwalifikacji do Programu:
 • wiek kobiety od 20 do 42 lat (wg roku urodzenia)
 • pisemne oświadczenie, iż pacjenci są mieszkańcami miasta Kraków,
 • spełnienie warunku podstawowego zapisanego w Ustawie o leczeniu niepłodności, który brzmi:
  „Leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia pozaustrojowego może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można
  podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod”
 • wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania
  kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,
 • zobowiązanie do informowania o wynikach leczenia, ciąży, sytuacji zdrowotnej dziecka
Kryteria wykluczenia z Programu:

a) Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego, kryteria wykluczenia to:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania:  FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowani

b) Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych, kryteria wykluczenia to:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

c) Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka, kryteria wykluczenia to:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa
  niegenetycznego.

O kwalifikacji do Programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.

Zapraszamy Pary, które chcą skorzystać z krakowskiego programu dofinansowania do zabiegów in vitro o zgłoszenie się do Małopolskiego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Niepłodności KrakOvi w Krakowie

 

Wniosek o objęcie dofinansowaniem w ramach programu dostępny jest poniżej:

 

Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronach
Urzędu Miasta Krakowa:
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=323723&wer=0&new=t&mode=shw

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa