Laparoskopia

Czym jest laparoskopia?

Laparoskopia to rodzaj zabiegu operacyjnego, w trakcie którego lekarz może ocenić budowę narządu rodnego, a w szczególności macicę, przebieg jajowodów, lokalizację jajników. Jest także najbardziej obiektywną metodą oceny drożności jajowodów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które często prowadzą do ograniczenia płodności takich jak endometrioza, zrosty, torbiele jajników, mięśniaki macicy można od razu przystąpić do ich usunięcia.

Wskazania do laparoskopii w niepłodności
 • Niepłodność idiopatyczna
 • Niepłodność pochodzenia jajowodowego (niedrożne jajowody)
 • Podejrzenie endometriozy
 • Torbiele jajników
 • Mięśniaki macicy
 • Ciężkie zespoły PCOS (nie reagujące na stymulację owulacji)
 • Wady rozwojowe narządów płciowych
 • Ciąże pozamaciczne
Przygotowanie do zabiegu laparoskopowego

Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać następujące badania:

 • Posiewy z kanału szyjki macicy w kierunku Chlamydia T, Ureaplazma, Mycoplazma oraz posiew bakteriologiczno-mykologiczny z dróg rodnych
 • Grupa Krwi
 • Badania w kierunku WZW (HBs i a-HCV) i HIV.
  Morfologia krwi, Sód, Potas, Glukoza, INR, APTT, Albumina, Kreatynina
Przebieg zabiegu laparoskopowego

Wszystkie zabiegi w naszym ośrodku wykonywane są w trybie ERAS – jest to specjalnie przygotowanie pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, które ma na celu jak najszybszy powrót do normalnej aktywności. W tym trybie zdecydowana większość zabiegów wykonywana jest w ramach „Chirurgii Jednego Dnia”. Przygotowanie dietetyczne przed zabiegiem zostanie omówiony przez panie koordynatorki.

W dniu zabiegu będzie pani proszona o przybycie 60 minut przed planowanym zabiegiem na czczo (co najmniej 6 godzin), w tym czasie będzie pani miała zebrany wywiad medyczny i założony venflon (mała kaniula do żyły). Lekarz omówi z panią technikę wykonania zabiegu. Następnie zostanie pani poproszona o przebranie się w specjalny fartuch i przeprowadzona na salę operacyjną.

Zabieg zostanie wykonany w znieczuleniu ogólnym, czas trwania zabiegu zwykle wynosi od 30 minut do 3 godzin. Po zabiegu zostanie pani przeniesiona na oddział pooperacyjny, gdzie spędzi pani co najmniej 6 godzin. Jeżeli lekarz zdecyduje, że będzie pani mogła opuścić ośrodek, zostanie pani wypisana do domu. Może zdarzyć się sytuacja, że będzie pani musiała zostać z nami na noc – w takim wypadku zapewniamy całodobową opiekę medyczną.