Media i edukacja

Badanie kliniczne dla Pacjentek z PCOS oraz zdiagnozowanym hirsutyzmem

Wieloośrodkowe, prospektywne, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, randomizowane badanie kliniczne III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo LPRI-424 w leczeniu zespołu policystycznych jajników (PCOS).

W ramach udziału w badaniu Pacjentka otrzymuje bezpłatną opiekę najlepszych specjalistów w prywatnej klinice oraz bezpłatne leczenie preparatem w postaci tabletek.

KrakOvi realizatorem programu miejskiego w Krakowie

Dnia 22.04.2022 r, podpisaliśmy umowę na realizację Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla Mieszkańców Krakowa.

Pierwsze w Polsce dziecko urodzone dzięki metodzie IVA

Dnia 24.04.2018 r, w Krakowskim Szpitalu im. L. Rydygiera, dzięki zastosowaniu metody IVA urodził się pierwszy chłopczyk. Serdecznie gratulujemy Rodzicom!

Nawiązanie współpracy z kolegami z Niemiec

Bardzo owocne spotkanie i „burza mózgów” na Uniwersytecie  Shlezwig – Holstein w Lubece, z kierownikiem Kliniki Medycyny Rozrodu prof. Georgem Gressingerem. Będziemy wspólnie wprowadzać technikę jednoetapowej IVA w Polsce i Niemczech.

Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Szczecinie

Nad zalewem w Szczecinie dr Jakub Wyroba zaznajomił kolegów z woj. Zachodniopomorskiego z tematem In Vitro Activation.

Pierwsze wyniki ogłoszone w trakcie konferencji w Warszawie

Pierwsze wyniki w Polsce, wygłoszone przez dr n. med Jakuba Wyrobę na Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka.

Pierwsze zabiegi IVA w Krakowie

Wspólnie z naszym konsultantem wojewódzkim, panem prof. Robertem Jachem oraz zespołem specjalistów z Japonii przeprowadziliśmy 3 pierwsze zabiegi IVA w Polsce. Zarówno Mój Zespół, jak i nasze drogie pacjentki nie możemy się doczekać na pierwsze rezultaty.

Dziękujemy całemu zespołowi z Japonii za cenne techniczne uwagi i ciągły nadzór nad przebiegiem zabiegów.

Zespół doktora K. Kawamury już w Krakowie

Dr Kawamura w trakcie Konferencji „Droga do Macierzyństwa” wygłosił wykład na temat najnowszych sposobów aktywacji jajnika.

Na kolacji dołączył cały zespół czyli (od lewej): dr Kazuhiro Kawamura; dr Yuta Kawagoe; dr Nobuhito Yoshioka; dr Jakub Wyroba

Spotkanie z prof. Aaronem Hsueh

Pierwsze spotkanie z prof. Aaronem Hsueh w Pradze, w trakcie konferencji ExceMed, 23. 04. 2016 r.

W trakcie tego nieoficjalnego spotkania ustaliliśmy najważniejsze punkty przeprowadzenia pierwszego zabiegu w Polsce.

IVA w Europie

Pierwsze doniesienia w Europie na temat In Vitro Activation w trakcie kongresu IVI w Alicante. Kwiecień, 2015 r.

Pierwszy na świecie  chłopczyk urodzony dzięki metodzie IVA

Gratulujemy szczęśliwym rodzicom!